Schoon en veilig water voor iedereen!

van totaal € 5.000 (6%)

Geef kinderen en gezinnen schoon (drink) water

 

Schoon water is van levensbelang. Het houdt een mens gezond, maar een gebrek aan (schoon) water kan ook ziek maken en zelfs doden. Slechts 31% van de bevolking in Latijns-Amerika heeft toegang tot veilige sanitaire voorzieningen. Met ‘veilig’ wordt hier bedoeld dat er voldoende toiletten aanwezig zijn en dat het vuile water goed wordt afgevoerd. Een gebrek aan deze voorzieningen vergroot de kans op ziektes, die zeker bij jonge kinderen ernstige gevolgen kunnen hebben. Ongeveer elke 20 seconden overlijdt ergens ter wereld een kind als gevolg van het niet beschikbaar hebben van schoon water (aan ziektes zoals diarree, cholera en malaria). Voor gezinnen die in armoede leven is schoon drinkwater helaas ook niet vanzelfsprekend. Ongeveer 24% van de totale bevolking heeft geen toegang tot veilig en schoon drinkwater. Ook dit vergroot de kans op ziektes.

Het gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen heeft verdere gevolgen. Heel vaak stoppen meisjes met school zodra ze ongesteld raken, omdat ze geen toegang hebben tot hygiëneproducten of de toiletten op school weinig privacy bieden. Ook is het moeilijker om een inkomen te verdienen wanneer je vaak ziek bent of een dagtaak hebt aan het halen van water. Zo leidt waterschaarste indirect tot armoede.

WereldOuders ondersteunt de meest kwetsbare gezinnen in Latijns-Amerika, die vaak in extreme armoede leven. Dit doen wij door hen onder andere toegang te bieden tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Zo werken we samen met gezinnen aan betere huisvesting, inclusief een eigen wc en delen we pakketten uit met drinkwater en hygiëneproducten. In al onze projecten in de 9 landen waar we actief zijn,  beschikken wij over een eigen waterzuiveringssysteem. Daarnaast geven we onze medewerkers uitleg over hygiëne. Bij WereldOuders zien we schoon drinkwater en veilige sanitaire voorzieningen als een belangrijke voorwaarde voor gezinnen om de armoedespiraal te kunnen doorbreken.

Schoon water is van levensbelang. Help mee en doe een donatie!

Met jouw donatie zorgen we ervoor dat kwetsbare gezinnen en kinderen weer toegang hebben op schoon drinkwater, riolering en veilige wc’s.

 

Bekijk alle
€ 300 12-01-2024 | 09:31
€ 15 05-07-2023 | 09:46
€ 5 16-05-2023 | 12:21